Игри

Лятна томбола

Всеки клиент на www.lavur.bg може да участва в настоящата игра, НЕОГРАНИЧЕН брой пъти. 

От участниците се изисква единствено да сa регистрирани потребители на online аптеки “Лавър” и през годината да са направили поне една заявка на стойност над 45 лв. Колкото повече участия в играта регистрирате, толкова повече нараства шансът да спечелите!!!

 

Пълни условия на играта Правила за участие

1.ОРГАНИЗАТОР И ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Играта се организира от ЕТ “ЛАВЪР - Красимира Саръстова”. Участниците трябва да спазват реда и официалните правила, в съответствие с посочените по-надолу условия. Правилата се обявяват публично в интернет страницата www.lavur.bg. Организаторът има право да променя или модифицира условията на настоящия регламент, като измененията влизат в сила след публикуването им на www.lavur.bg

 

2.ПРОТИЧАНЕ НА ИГРАТА

Участието в играта е свободно за всички потребители,навършили пълнолетие. В нея не се допускат до участие служители на ЕТ “ЛАВЪР - Красимира Саръстова”, или техни роднини. 

Участниците трябва да посетят интернет страницата www.lavur.bg, да се регистрират като потребители и да направят своята заявка на стойност за или над определената за участие в томболата. Томболата ще се разиграва в началото на всеки месец до 5 то число.
За идентификация служат  уникалните номера, които получавате при всяка направена заявка. Ако сте редовен потребител, шансовете ви се увеличават, тъй като участвате с повече идентификационни номера.
Заявката трябва да е направена и реализирана./ изпълнена /.
В томболата участват и всички досегашни потребители на услугите на online аптеки “Лавър” , които отговарят на условията.

Наградата е ваучър на стойност 50.00 лв, с който можете да пазарувате от многообразните предложения на страниците на  online аптеки “Лавър”. 

Името на печелившия ще бъде публикувано на интернет сайта на аптеки “Лавър”, а също така щастливецът ще бъде уведомен по телефон и  e-mail.

На печелившият ще бъде изпращан специален код,  чрез който при заявка ще може да оползотвори спечелената от ваучъра сума. 

Кодът за оползотворяване на наградата може да бъде използван еднократно, независимо от сумата на направената заявка.

Всички участници се регистрират и предоставят доброволно изискваните лични данни за участие в играта.

 

3.ИЗИСКВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ 

Победителите, следва да потърсят/реализират/ наградата си в срок от 30 календарни дни след изтегляне на наградата. Ако победителят не потърси наградата си в указания срок, организаторът има право да изтегли чрез томбола друг победител.

 

4.ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Всички участници и евентуални победители приемат и трябва да спазват условията, наложени от Организатора с настоящия регламент. Неспазването на тези правила може да доведе до изключване на участника или евентуалният победител. Организаторът не може да бъде държан отговорен за качеството на наградата. 


5.ЛИЧНИ ДАННИ

За участие в томболата на www.lavur.bg, потребителят е съгласен да бъдат публикувани името и местоживеенето му, в случай че бъде изтеглен като победител в играта.  С участие в томболата и с изпращането на лични данни на Организатора чрез попълването им във формата за регистрация на сайта www.lavur.bg, участниците са съгласни личните им данни да бъдат съхранени в базата данни на организаторите, за да се използват в бъдеще от фирмата за изпращане на информация, свързана с новите продукти, оферти, промоции, рекламни и маркетингови кампании. След писмено искане от страна на участниците, организаторът може да прекрати изпращането на непоискани търговски съобщения.

 

категории

препоръчваме ви

анкета

Пазарувате ли online?

  • гласувай!

реклама